تبلیغات

برای درخواست تبلیغات از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.

پلن های تبلیغاتی:

۱- پلن طلایی

محل نمایش در سایت: در تمامی صفحات و بالای منوی اصلی

تعداد: ۱ بنر

سایز بنر:

عرض: ۷۲۸

ارتفاع: ۹۰

1

 

 

 

۲- پلن نقره ای

محل نمایش در سایت: صفحات مربوط به هر واحد، صفحه ی همه ی مشاغل، تعرفه ها، درباره ی ما

تعداد: ۱ بنر
سایز بنر:

عرض: ۴۷۲

ارتفاع: ۵۶۸

2
3

۳- پلن برنزی

محل نمایش در سایت: صفحه ی همه ی مشاغل، تعرفه ها، درباره ی ما

تعداد: ۲ بنر

سایز بنر:

عرض: ۴۷۲

ارتفاع: ۵۶۸


 3
4

۴- پلن حامی

محل نمایش در سایت: صفحه ای اصلی سایت در بخش حامیان سایت

تعداد: ۱۰ بنر

سایز بنر:

عرض: ۱۳۳

ارتفاع: ۲۹

hami